วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รับทำวุฒิการศึกษา

บริการของเรา
รับทำวุฒิการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการจบการศึกษาปี 2552-2555
ระดับ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
วุฒิการศึกษาออกโดยสถาบันการศึกษาเอกชน และรัฐบาล ถูกกฎหมาย เชื่อถือได้
ใช้สมัครงาน สมัครเรียน มีรหัสนักศึกษาและรายชื่ออยู่ในสถานศึกษาทำจบการศึกษาพร้อมนักศึกษาที่เรียนปกติ
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ เรียนไม่ตรงตามหลักสูตร หรือท่านที่ทำงานต้องการใช้วุฒิการศึกษาเพื่อปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
ทรานสคริป หนังสือรับรอง ใบปริญญาบัตร ใบประกาศฯ รหัสประจำตัวนักศึกษา เรามีให้ทั้งหมด
เอกสารทุกอย่างเป็นของแท้ ไม่มีการแก้ไขใดๆ

ทางเราต้องจำเป็นเก็บค่ามัดจำในการดำเนินการ เพราะบางท่านสั่งทำล่วงหน้าแต่ถึงเวลารับวุฒิไม่มีการติดต่อมาหลายราย

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับวุฒิการศึกษา และสถาบัน
**ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท
**ระดับมัธยมต้น ค่าใช้จ่าย 14,000 บาท ไม่สามารถเลือกสถาบันได้
**ระดับมัธยมปลาย ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท (ไม่สามารถเลือกสถาบันได้)
**ระดับปวช. สำหรับผู้จบ ม.3 หลักสูตร 3-4 ปี ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท สามารถเลือกได้ 2 สถาบัน
**ระดับ ปวส. สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช หลักสูตร 2 ปี ค่าใช้จ่าย 36,000 บาท สามารถเลือกได้ 2 สถาบัน
**ระดับปริญญาตรี สามารถเลือกได้ 5 สถาบัน (สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)
1.คณะบริหารธุรกิจ
2.คณะมนุษย์ศาสตร์
3.คณะศึกษาศาสตร์ 
4.คณะศิลปกรรมศาสตร์
5.คณะวิทยาศาสตร์
6.คณะรัฐศาสตร์
7.คณะเศรษฐศาสตร์
8.คณะนิติศาสตร์
คณะที่ 1-8 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีสำหรับผู้ที่จบ ปวส. ค่าใช้จ่าย 42,000 บาท (ภาคสมทบ 54,000 บาท)
หลักสูตร 4 ปีสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ค่าใช้จ่าย 68,000 บาท (ภาคสมทบ 75,000)

คณะครุศาตร์ หลักสูตร 5 ปี รวมใบประกอบวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย 77,000 บาท
คณะแพทย์ศาสตร์  รวมใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตร 6 ปี ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท
คณะพยาบาลศาตร์ ค่าใช้จ่าย 85,000 บาท
คณะเภสัชศาสตร์
-หลักสูตร 5 ปี ค่าใช้จ่าย 87,000 บาท
-หลักสูตร 6 ปี ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  85,000 บาท หลักสูตร 5 ปี
คณะวิศวกรรมไฟฟ้า85,000 บาท
คณะวิศวกรรมโยธา85,000 บาท
คณะวิศวกรรเครื่องกล 85,000 บาท
คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 85,000 บาท

ระดับปริญญาโท สามารถเลือกได้ 2 สถาบัน (สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)
ค่าใช้จ่าย 120,000 และ 160,000 แล้วแต่สถาบัน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่ท่านจบมา
4.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารทุกใบเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ขีดคร่อมใช้เพื่อสมัครเรียนเท่านั้น)
โดยไม่ต้องลงวันที่แต่อย่างใด
6.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น 50%
การตรวจสอบว่าเป็นวุฒิจริงคือ
1. ทางเราอนุญาตให้รับวุฒิจากสถาบันโดยตรง
2.ใช้ username และ password ตรวจสอบสถานภาพจากหน้าเว็บของสถาบันได้
ติดต่อ อาจารย์ สุนิสา 24 ชม. Tel.082-2655-861  

1 ความคิดเห็น:

 1. รับทำวุฒิการศึกษา ปลอมวุฒิ ราคาถูก เพื่อการสมัครงาน

  รับทำวุฒิราคาถูก เพื่อการสมัครงาน
  เอกสารที่จะได้รับเป็นสำเนาทั้งหมด ทางผมจะไม่มีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  แต่จะส่งไฟล์ให้คุณปริ๊นเอง ( ถ้าต้องการเอกสารจริง ตัวจริงผมมีเจ้าที่ไว้ใจได้แนะนำครับ )
  ราคา
  ม. 3 2,500 ( กศน. )
  ม. 6 2,500 ( กศน. )
  ปวช 3,000 ( มีภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์สำหรับคนวัยทำงานนะครับ )
  ปวส. 5,000 ( มีภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์สำหรับคนวัยทำงานนะครับ )
  ป.ตรี 8,000
  เมลล์มาสอบถามได้นะครับ ว่าผมทำของสถาบันใดบ้างถ้าสนใจ
  ปลอมเอกสารอื่น ๆ เรทราคา 1,000 - 3,000
  ถ้าทางคุณมีต้นแบบเอกสารมา ผมสามารถทำให้ได้ทุกที่ครับ แต่เอกสารได้เป็นสำเนาเท่านั้น
  ขั้นตอนการชำระเงินและรับงาน งานผมจะทำให้ก่อน ไม่มีการเก็บมัดจำใด ๆ ทั้งนั้น หลังจากงานเสร็จ ผมจะส่งไฟล์งานตัวอย่างให้คุณดู ไฟล์งานตัวอย่างนี้จะเหมือนไฟล์จริงทุกอย่าง เว้นแต่จะมีตัวอย่างพาดกลางงานไปเท่านั้นถ้าคุณดูตัวอย่างงานแล้วโอเค ก็ชำระเงินผ่านการโอนครับ แล้วผมจะส่งไฟล์งานไปให้คุณปริ๊นเองเลย
  * งานที่ทำกับผมนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกง หรือเอกสาร ไม่เหมือนจริงครับ เพราะทางผมปลอมมาจากต้นฉบับ ไม่ได้เป็นการทำขึ้นใหม่ เพราะงานได้เป็นแค่สำเนาเท่านั้น ราคาจึงถูก
  ติดต่อได้ที่
  E-mail >> the.docs.process@gmail.com
  Webpage >> http://รับทำวุฒิการศึกษาปลอม.blogspot.com

  ตอบลบ